Metrology
Metrology
Multimar 844 T 通用测量仪器
ZH
 • 因可移动测杆支架有极高的稳定性并能流畅地移动,因此具有极高的测量灵敏度和准确度
 • 内置测量力弹簧提供恒定测量力
 • 可为外或内尺寸更改测量力方向
 • 耐用、打磨的硬化镀铬立柱
 • 可移动测杆支架安装在高精度球形导轨上以避免间隙和摩擦
 • 基座采用轻型结构,碳纤维增强塑料 (CRP) 管制造,测量范围 1000-1500 mm。
 • 固定测杆支架可沿立柱移动以进行粗调。
 • 测量力方向可根据内外尺寸使用六角扳手更改
 • 技术数据
 • 应用

订单号外侧应用范围内应用范围测量力产品重量
4503001
0 - 85
30 - 115
5 N
0.78 kg
4503002
80 - 235
110 - 265
5 N
1.01 kg
4503003
230 - 585
260 - 615
5 N
1.59 kg
4503004
580 - 985
610 - 1015
5 N
2.22 kg
4503005
970 - 1470
1000 - 1500
10 N
2.52 kg
4503006
1470 - 1970
1500 - 2000
10 N
2.68 kg
4503007
1970 - 2470
2000 - 2500
10 N
2.86 kg
4503008
2470 - 2970
2500 - 3000
10 N
3.26 kg
4503009
2970 - 3470
3000 - 3500
10 N
3.43 kg
4503010
3470 - 3970
3500 - 4000
10 N
3.62 kg
4503011
3970 - 4470
4000 - 4500
10 N
3.81 kg

 • 外和内尺寸
 • 外和内螺纹
 • 调心肩,窄领,凹陷和槽
 • 内外圆锥,内外齿轮廓/齿等