Metrology
Metrology
Millimar DR20-3 3 口环规
ZH
  • Mahr / Mahr Federal 喷嘴环规有很大的自由尺寸公差,使其能够方便地插入待测孔中并有很大的测量范围
  • 塞规标识
  • 长使用寿命:采用较大的塞规间距和(可选)硬镀铬的主体,喷嘴塞规具有了很长的使用寿命
  • 凹陷的测量喷嘴位于塞规体内很深的位置,避免其受到损坏
  • 大喷嘴尺寸可避免塞满灰尘和油污
  • 技术数据

订单号标称直径 mm模型标称值标称直径最高为翻译测量范围 (µm)兼容性
2093015
6.299 - 7.592
DR50-3
6.299 mm
7.592 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093016
7.595 - 9.294
DR50-3
7.595 mm
9.294 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093017
9.296 - 13.002
DR50-3
9.296 mm
13.002 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093018
13.005 - 21.003
DR50-3
13.005 mm
21.003 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093019
21.006 - 25.400
DR50-3
21.006 mm
25.4 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093020
25.403 - 38.351
DR50-3
25.403 mm
38.351 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093021
38.354 - 44.450
DR50-3
38.354 mm
44.45 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093022
44.453 - 50.797
DR50-3
44.453 mm
50.797 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093023
50.800 - 63.500
DR50-3
50.8 mm
63.5 mm
2500:1
76 µm
Federal
2093035
6.299 - 7.592
DR20-3
6.299 mm
7.592 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093036
7.595 - 9.294
DR20-3
7.595 mm
9.294 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093037
9.296 - 13.002
DR20-3
9.296 mm
13.002 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093038
13.005 - 21.003
DR20-3
13.005 mm
21.003 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093039
21.006 - 25.400
DR20-3
21.006 mm
25.4 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093040
25.403 - 38.351
DR20-3
25.403 mm
38.351 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093041
38.354 - 44.450
DR20-3
38.354 mm
44.45 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093042
44.453 - 50.797
DR20-3
44.453 mm
50.797 mm
5000:1
38 µm
Federal
2093043
50.800 - 63.500
DR20-3
50.8 mm
63.5 mm
5000:1
38 µm
Federal