Metrology
Metrology
光学
ZH

光学生产的计量是马尔关注的焦点。

近几年来,马尔一直从事光学元件的测量工作。特别关注透镜的测量。作为一个完整的产品尺寸计量的供应商,马尔也为透镜加工设备的制造商以及透镜的制造商定制解决方案,从在生产现场直接使用的手动测量工具到MarSurf LD Aspheric – 一种适用于生产的测量系统。马尔总能提供最完美的解决方案。
 

光学元件的测量使用非球面镜头的示例。

 

Precision Gages
Hand Tools

MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 20
MarSurf
LD 130 Aspheric
LD 260 Aspheric
MarForm
MFU 200 Aspheric 3D
直径        
中心厚度      
形状误差2D    
形状误差 3D        
粗糙度